Waarom Are you R?


Are you R is een Europees project dat gericht is op de vergroting van het publieke bewustzijn omtrent het belang van plastic recycling.

Dit project tracht het publiek meer bewust te maken van het milieu en de voordelen die verbonden zijn aan de recycling van plastic materialen.

Plastic is overal om ons heen en is gemakkelijk verkrijgbaar. Bovendien is het in de loop der jaren heel belangrijk geworden. Vaak is het ondenkbaar om het te vervangen. Elke dag maakt het ons leven makkelijker op meerdere manieren. Het is echt makkelijk te gebruiken, maar ook makkelijk weg te gooien (helaas!). Als we het op een correcte manier gebruiken, dan kunnen we ervoor zorgen dat het wordt gerecycleerd, zodat er nieuwe producten vervaardigd kunnen worden.

Are you R is ontstaan door enkele Italiaanse bedrijven die al jarenlang werkzaam zijn op deze sector, samen met Plastics Recyclers Europe (PRE). Door een breed scala aan inhoudelijk materiaal, gaande van actualiteit tot technologie, van economie tot lifesyle, bespreekt Are you R de ontwikkeling van plastic materialen en hun hergebruik vanuit diverse gezichtspunten. Alleen als je weet hoe het werkt, kun je het gedrag van iedereen veranderen. Plastic afval is een belangrijk hulpmiddel. Zijn beheer en valorisatie zijn de sleutel tot een duurzamere wereld.

Plastic recycling is nuttig voor iedereen: je kunt grote hoeveelheden producten vervaardigen en daardoor kun je het milieu helpen, het gebruik van energie en primaire hulpbronnen beperken. Tegelijkertijd kun je ook de circulaire economie stimuleren.

Image

MISSIE

Are you R heeft niet alleen tot doel de bewustwording van de Europese bevolking over plastic recycling, maar ook wel het bewuste gebruik van plastic. Daarom hebben we het over ontwikkeling, gebruik en recycling van kunststoffen vanuit allerlei hoeken. We betrekken niet alleen de bevolking, maar ook de productieondernemingen, zodat dit project een echt platform kan worden voor contacten en discussies onder burgers.

VISIE

Milieuzorg, opleiding en burgerzin als permanente waarden en niet als moeizame prestaties: dat is dé wereld waarin we willen leven. We streven naar een maatschappij waar geen materialen worden gedemoniseerd, want ze worden vervaardigd, gebruikt en adequaat verwerkt door Reduceer – Hergebruik – Recycleer. We streven naar een werkelijkheid waarin het eind van de levenscyclus van materialen niet onmiddellijk komt, dankzij de voordelen van de recycling. Wij willen leven in een wereld waarin iedereen ‘R’ kan zjn.

INSTRUMENTEN

Het Are you R project bestaat uit zes officïele Facebook-pagina’s: naast de Italiaanse pagina, die al meer dan 23 000 volgers heeft, is er Are you R Greek, Dutch, German, Spanish en Portuguese, in totaal meer dan 40 000 volgers. Dit project bereikt nu 35 000 mensen per dag en heeft al meer dan 150 000 interacties gekregen op de posts (tot maart 2020).

MENSEN

Are you R is ontstaan door vier Italiaanse bedrijven die al jarenlang werkzaam zijn op de markt van de productie van recyclingmachines - FIMIC, Filtec, Gamma Meccanica en Tecnofer -, in samenwerking met Plastics Recyclers Europe. En dat is nog niet alles: Are you R werd onmiddellijk ondersteund door zowel nationale als buitelandse bedrijven, d.w.z. voorstanders die de waarden en de doelen van dit project omhelsden.

IDEE

Dit project streeft er niet alleen naar mensen bewuster te maken van plastic recycling, maar ook om minder bekende technische aspecten van het recyclageproces te laten zien. Bovendien streeft Are you R naar het bewustmaken van een materiaal dat vaak wordt gemoniseerd omdat het niet echt bekend is.

BEHOEFTEN

Plastic is overal om ons heen. Het is gemakkelijk te gebruiken, maar ook gemakkelijk weg te gooien. Om die redenen speelt het een onwaardige rol in milieustrijden. Weliswaar heeft een plastic fles 100 jaar nodig om te vergaan, maar het is ook zo dat een glas fles 4000 jaar nodig heeft. Waarom bekritiseren we dan alleen plastic? Kunnen we niet gewoon zijn recycling ondersteunen?