Ο θεμελιώδης ρόλος των καταναλωτών στην κυκλική οικονομία

Το ήξερες ότι όλοι μας έχουμε έναν σημαντικό ρόλο στην κυκλική οικονομία;

Εδώ σας εξηγούμε πώς!

Στο άρθρο αυτό είχαμε εξηγήσει τι είναι η κυκλική οικονομία, μια οικονομία που αναγεννάται μόνη της προσφέροντας πλεονεκτήματα στον άνθρωπο και οφέλη στο περιβάλλον, μειώνοντας τις σπατάλες και περιορίζοντας τη χρήση άλλων πόρων. Είδαμε πόσο σημαντική και θετική είναι από πολλές απόψεις και, ειδικότερα, τον ρόλο πρωταρχικής σημασίας της Ιταλίας.

Σήμερα θα εστιάσουμε στην ενεργό συμμετοχή όλων μας στο πλαίσιο αυτής της πολύ σημαντικής διαδικασίας.

Ως καταναλωτές αγοράζουμε προϊόντα διαφόρων ειδών και, ως εκ τούτου, γινόμαστε παραγωγοί αποβλήτων. Αυτή ακριβώς είναι η αφετηρία της διαφοροποιημένης συλλογής: τα διαφοροποιημένα υλικά ακολουθούν διαφορετικές διαδρομές για να μετατραπούν σε αντικείμενα, ημικατεργασμένα προϊόντα και δευτερογενείς πρώτες ύλες, με πολλαπλές βιομηχανικές χρήσεις. Σε αυτό ακριβώς το σημείο εντοπίζεται το κλείσιμο της κυκλικής οικονομίας: αυτό που τίθεται σε εφαρμογή είναι ένας κλειστός κύκλος “αναγέννησης” των υλικών που παρατείνει τη διάρκεια ζωής τους και αντιπροσωπεύει την προστιθέμενη αξία τους, σε αντίθεση με τη γραμμική οικονομία η οποία βασίζεται αντιθέτως στη διάθεση συνεχώς νέων προϊόντων και υλικών.

Αποτέλεσμα αυτών είναι οι παρθένες πρώτες ύλες να παρουσιάζουν τα τελευταία χρόνια μια κρίση πτώσης των τιμών. Ωστόσο, η πολύ υψηλή διαθεσιμότητα αναγεννημένων υλικών συγκρούεται με τις στρεβλώσεις της αγοράς και τη χαμηλή γνώση και ενημέρωση για το θέμα. Αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι ορισμένοι δήμοι ζητούν ακόμα πλαστικές σακούλες για την υπηρεσία καθαριότητας από παρθένο πλαστικό!

Πρόκειται για ένα ακατανόητο φαινόμενο λαμβανομένων υπόψη των τεράστιων πλεονεκτημάτων που προσφέρουν τα ανακυκλωμένα υλικά.

Αυτό αποδεικνύει ότι έχουμε ακόμα πολύ δρόμο να διανύσουμε για να υλοποιήσουμε ένα πραγματικό σύστημα κυκλικής οικονομίας. Στον πολυσύνθετο και βελτιώσιμο αυτόν μηχανισμό, που είναι κρίσιμης σημασίας για τη βιωσιμότητα και την υλοποίηση της αναγκαίας αλλαγής, εμείς οι καταναλωτές μπορούμε να διαδραματίσουμε έναν καίριο ρόλο, επηρεάζοντας ακόμη και τις αποφάσεις της σημερινής αγοράς.

Αυτό αποδεικνύει ότι έχουμε ακόμα πολύ δρόμο να διανύσουμε για να υλοποιήσουμε ένα πραγματικό σύστημα κυκλικής οικονομίας. Στον πολυσύνθετο και βελτιώσιμο αυτόν μηχανισμό, που είναι κρίσιμης σημασίας για τη βιωσιμότητα και την υλοποίηση της αναγκαίας αλλαγής, εμείς οι καταναλωτές μπορούμε να διαδραματίσουμε έναν καίριο ρόλο, επηρεάζοντας ακόμη και τις αποφάσεις της σημερινής αγοράς.

Επειδή με την καθημερινή μας συμπεριφορά, τις καταναλωτικές μας συνήθειες και τις καθημερινές μας επιλογές μπορούμε να κάνουμε πραγματικά τη διαφορά.