Cruciale rol van consumenten bij circulaire economie

Wist je dat iedereen van ons een belangrijke rol speelt bij circulaire economie?  

Hier zullen we het uitleggen!

In dit artikel legden we uit wat een circulaire economie is: een zelfherstellende economie die voordelen oplevert voor mens en milieu door afval te verminderen en het gebruik van andere hulpbronnen te beperken. We hebben gezien hoe belangrijk en positief dat is – op veel punten.

Vandaag zullen we het hebben over de actieve rol die we spelen in dit cruciale proces.

Als consumenten kopen we verschillende soorten goederen en daarom worden we afvalproducenten. Gescheiden inzameling is daar een product van. Gescheiden materialen gaan hun eigen weg zodat ze in objecten, halffabricaten, secundaire grondstoffen omgezet kunnen worden – voor verschillende industriële afzetmarkten. Hierin schuilt het concept van ‘geslotenheid’ van de circulaire economie. Een gesloten of ‘regeneratieve’ kringloop van materialen wordt geïmplementeerd om het einde van hun levensduur te verlengen. Deze kringloop vertegenwoordigt ook de toegevoegde waarde ervan – in tegenstelling tot de lineaire economie, waarbij in plaats daarvan steeds nieuwe producten en materialen op de markt worden gebracht.

In deze omstandigheden worden al enkele jaren onbewerkte kunststoffen getroffen door een neerwaartse prijscrisis. De extreem hoge beschikbaarheid van geregenereerde materialen is echter in strijd met marktverstoringen en een gebrek aan kennis en bewustzijn op dit gebied. Denk maar aan het feit dat sommige gemeenten nog steeds vragen om vuilniszakken van nieuw plastic!

Als we rekening houden met de verschillende mogelijkheden die gerecyclede materialen bieden, dan zien we dat deze trend geen zin heeft.

Dat toont aan dat er nog een lange weg te gaan is om een circulair economie systeem te creëren. In dit complexe en verbeterbare mechanisme – maar toch bepalend voor duurzaamheid en het maken van een noodzakelijke verandering – kunnen wijzelf als consumenten een cruciale rol spelen – ook als het gaat om veranderingsbeslissingen in de huidige markt.

In deze context hebben we meer uitwisseling van correcte informatie over recycling nodig om een betere bewustmaking te realiseren. Op sociaal gebied vind je al een ‘reuse-wave’ (hergebruik-golfje) – vooral in Noord-Europa. We hopen dat hier de hele samenleving een positieve rol bij toekomt op internationaal niveau.

Met ons dagelijks gedrag, ons koopgedrag en onze dagelijkse keuzes kunnen we écht het verschil maken.