Ο καθαρισμός και η απολύμανση των πλαστικών αποβλήτων

Lavaggio dei materiali plastici

Στο τελευταίο άρθρο μας, σας εξηγήσαμε πώς γίνεται η συλλογή και η διαλογή των πλαστικών υλικών  για να καταλήξουν στην ανακύκλωση. Τι συμβαίνει όμως μετά;

Ας το ανακαλύψουμε μαζί!

Ίσως πολλοί να μην γνωρίζουν ότι, μετά τη συλλογή και την κατάλληλη διαλογή, τα πλαστικά απόβλητα πρέπει να πλυθούν και να καθαριστούν πριν οδηγηθούν στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας ανακύκλωσης. Πράγματι, κάθε διαφορετικό υλικό απαιτεί ειδικό πλύσιμο που επιτρέπει την απομάκρυνση των ακαθαρσιών, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ένα εξαιρετικό τελικό αποτέλεσμα.

Αρχικά, πραγματοποιείται μια πρόπλυση που έχει ως στόχο την απομάκρυνση των πιο επιφανειακών υπολειμμάτων. Στο στάδιο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και μια δεξαμενή – η “δεξαμενή πρόπλυσης” – στην οποία απομακρύνονται τα βαριά ξένα σώματα από τα πλαστικά υλικά.

Η κύρια διαδικασία πλύσης μπορεί να γίνει είτε εν θερμώ είτε εν ψυχρώ, με ή χωρίς νερό, αναλόγως με το είδος του πλαστικού. Πράγματι, όπως ξηγήσαμε εδώ, τα πλαστικά υλικά διαφέρουν μεταξύ τους.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, για καλύτερο αποτέλεσμα, χρησιμοποιείται ο αποκαλούμενος “μηχανικός καθαρισμός” με τη χρήση τεχνολογιών όπως οι δονούμενες τράπεζες ή οι φυσητήρες αέρα υπό πίεση. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί μια φυγόκεντρος, η οποία, εκτός από το πλύσιμο των υλικών, τα στεγνώνει και τα διαχωρίζει ανάλογα με το είδος.

Το σημαντικότερο πράγμα που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στο στάδιο αυτό είναι η τελική εφαρμογή, δηλαδή το είδος του τελικού προϊόντος για παραγωγή με την ανακύκλωση και η χρήση για την οποία προορίζεται: πράγματι, το καταλληλότερο σύστημα πλύσης αποφασίζεται λαμβάνοντας υπόψη τόσο την ποιότητα του υλικού, όσο και το προϊόν που μπορεί να αποκτήσει νέα ζωή με την ανακύκλωση.

Ας δούμε μερικά παραδείγματα:

–     Οι πλαστικές φιάλες (PET) πλένονται με ζεστό νερό για να απομακρυνθούν υπολείμματα από ετικέτες ή ακαθαρσίες παντός τύπου και στη συνέχεια υποβάλλονται σε ειδικές διαδικασίες για την εξάλειψη άλλων ακατάλληλων υλικών – όπως η παρουσία χαρτιού ή μετάλλων. Ενώ οι φιάλες των απορρυπαντικών απαιτούν συνήθως μηχανικό καθαρισμό για να εξαλειφθούν όλα τα ξένα σώματα.

–     Για τις εφαρμογές της ανακύκλωσης οι οποίες έχουν ως στόχο την παραγωγή συσκευασιών που προορίζονται για επαφή με τρόφιμα, πραγματοποιούνται κατά κανόνα επιπλέον στάδια καθαρισμού, προκειμένου το τελικό υλικό να είναι υψηλής ποιότητας.

–     Επίσης, μπορεί να υπάρξουν περιπτώσεις στις οποίες είναι αναγκαία η προσθήκη απορρυπαντικών ή ειδικών ουσιών για την απομάκρυνση συγκεκριμένων μολυσματικών παραγόντων. Στην περίπτωση αυτή, στο τέλος της πλύσης ακολουθεί ειδικό ξέβγαλμα του υλικού. Τώρα που το πλαστικό είναι καθαρό, μπορεί να οδηγηθεί στο επόμενο στάδιο της ανακύκλωσης. Μείνετε μαζί μας: σύντομα θα σας παρουσιάσουμε το επόμενο στάδιο!