Η ανακύκλωση των πλαστικών στον κόσμο

Αναρωτήθηκες ποτέ πόσα πλαστικά ανακυκλώνονται σε όλο τον κόσμο; Και ποια είναι τα πραγματικά οφέλη της ανακύκλωσης; Θα βρεις όλες τις πληροφορίες στο νέο άρθρο του Are you R!

Ως καταναλωτές καλούμαστε καθημερινά να κάνουμε μια σωστή διαφοροποιημένη συλλογή, η οποία είναι εξαιρετικής σημασίας για την προστασία του περιβάλλοντος στο οποίο ζούμε και για να δώσουμε ένα ισχυρό μήνυμα κατά της ρύπανσης από τα απόβλητα. Μολαταύτα, είναι πολύ εύκολο να σκεφτεί κανείς ότι η προσωπική μας προσπάθεια είναι μια σταγόνα στον ωκεανό. Τεράστιο λάθος!

Αρκεί να διαπιστώσουμε πόσο διαδεδομένη είναι η ανακύκλωση των πλαστικών σε όλο τον κόσμο, για να καταλάβουμε ότι το μήνυμα “η ισχύς εν τη ενώσει” δεν ήταν ποτέ πιο επίκαιρο.

Στον χάρτη αυτό μπορείς να διαπιστώσεις το ποσοστό των πλαστικών που ανακυκλώνονται σε κάθε χώρα:

Είναι σκόπιμο να ξέρεις ότι κάθε χώρα χρησιμοποιεί διαφορετικές μονάδες μέτρησης για τις ποσότητες των πλαστικών που ανακυκλώνει. Για παράδειγμα, τα ποσοστά ανακύκλωσης των πλαστικών συσκευασιών στην Ευρώπη, η οποία κατατάσσεται στην 3η θέση, κυμαίνονται από 26% έως 52%.

Τι συμβαίνει όμως στην Ιταλία;

Η χώρα μας καταλαμβάνει την 9η θέση παγκοσμίως με περίπου 45% ανακυκλωμένων πλαστικών υλικών! (Σημ. Το στοιχείο αυτό θα αλλάξει ανάλογα με τη χώρα δημοσίευσης του άρθρου).

Από τι εξαρτώνται αυτές οι μεταβολές;

Το σχετικά μεγάλο εύρος μπορεί να εξαρτάται από ποικίλους παράγοντες, όπως: συνήθεις των καταναλωτών, διαθέσιμες εγκαταστάσεις και υποδομές και μέθοδοι συλλογής, οι οποίοι, όπως γνωρίζουμε, αλλάζουν από χώρα σε χώρα και από περιοχή σε περιοχή.

Τα πλεονεκτήματα της αποτελεσματικής ανακύκλωσης των πλαστικών

Η συλλογή των πλαστικών αποβλήτων και η διάθεσή τους σε αποτελεσματικές διαδρομές ανακύκλωσης και ανάκτησης, χάρη και στις διαρκώς πιο εξελιγμένες εγκαταστάσεις και τεχνολογίες, αναγνωρίζεται ως καίριος παράγοντας για τη μείωση του κόστους και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ιδίως στον τομέα των κατασκευών και των υποδομών, της παραγωγής και των πωλήσεων λιανικής.

Θα πρέπει να έχουμε πάντα υπόψη ότι η ανακυκλωσιμότητα των πλαστικών είναι ένα από τα κύρια σημεία υπεροχής τους και αυτή που τα καθιστά πόρο και όχι “απόβλητα”.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της ανακύκλωσης των πλαστικών στον κόσμο;

Ανακυκλώνοντας τα πλαστικά υλικά συμβάλλουμε στη βιωσιμότητα του περιβάλλοντος, ενισχύουμε την κυκλική οικονομία και προσφέρουμε νέα ζωή στα απόβλητα. Αυτά είναι μόνο ορισμένα από τα απτά και αδιαμφισβήτητα πλεονεκτήματα της ανακύκλωσης των πλαστικών που επιβραβεύουν τις καθημερινές μας προσπάθειες.

Ποια είναι όμως αναλυτικά τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η ανακύκλωση των πλαστικών;

  • Προσφέρει στη βιομηχανία μια βιώσιμη πηγή πρώτων υλών
  • Μειώνει σημαντικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις (ιδίως τις εκπομπές CO2) των πλαστικών προϊόντων
  • Ελαχιστοποιεί την ποσότητα των πλαστικών που καταλήγουν στους ΧΥΤΑ
  • Περιορίζει την κατανάλωση των αποθεμάτων πετρελαίου του πλανήτη
  • Μειώνει την κατανάλωση ενέργειας σε σχέση με την παραγωγή νέων παρθένων πολυμερών
  • Συμβάλλει στην ενημέρωση του παγκόσμιου πληθυσμού και στην ανάπτυξη σωστών συμπεριφορών και αποτελεσματικών δράσεων για τη γενική μείωση των επιπτώσεων της ανθρώπινης δραστηριότητας στο περιβάλλον*.

Ελπίζουμε να σας προσφέραμε κάποιες επιπλέον πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση των πλαστικών στον κόσμο. Συνέχισε να μας παρακολουθείς για να αποκτήσεις πολλές ακόμη πληροφορίες! Και μην ξεχνάς: όλοι μας μπορούμε να συμβάλλουμε στην αλλαγή και το πρώτο βήμα είναι να γίνουμε ευσυνείδητοι και ενημερωμένοι καταναλωτές.

*Πηγή: BPF – British Plastics Federation.