5 innovatieve plastic recyclingprojecten

Het verbeteren van de inzameling en verwijdering van plastic materialen en voorwerpen is een van de belangrijkste doelstellingen in de industrie. Technologische innovaties zijn zeker cruciaal, maar veel hangt ook af van ons allemaal als consumenten.

Wij bij Are you R hebben altijd beweerd dat het essentieel is plastic goed te kennen om het te kunnen gebruiken en vooral om het te onderscheiden door het naar behoren te recycleren.

In dit panorama is het ook van bijzonder belang om kennis te verspreiden over projecten voor de terugwinning van plastic, teneinde het bewustzijn en de bewustwording ten aanzien van dit essentiële vraagstuk te vergroten.

Daarom hebben wij besloten om het nieuwe jaar van onze blog in te luiden met een verzameling van de meest recente innovatieve projecten op het gebied van recycling van plastic, zodat zij een stimulans kunnen zijn voor een nog doeltreffender terugwinning ervan.

Meer inzameling en beter vervoer van kunststofafval

Plastic verpakkingen zijn te waardevol om te worden verspild!

Dat is het motto van PlasticCircle, een groot project dat wordt gefinancierd door het Horizon2020-programma van de Europese Unie.

Het doel is de gescheiden inzameling van plastic materialen uit te breiden en het vervoer ervan te verbeteren, teneinde de recycling van verpakkingen doeltreffender te maken.

  Op die manier worden niet alleen de inzamelingspercentages van kunststofafval verhoogd door het gebruik van innovatieve optische sorteertechnologieën, maar kunnen ook waardevolle gerecycleerde kunststofproducten worden geproduceerd, hetgeen concreet bijdraagt tot de verwezenlijking van deugdelijke systemen van de circulaire economie.

Een keten voor het recyclen van niet-verpakkende harde kunststoffen

Het project PLASMAREPLASTICS FOR NEW MATERIALS THROUGH ENVIRONMENTALLY SUSTAINABLE RECYCLING – gefinancierd door het Ministerie van Milieu, Land en Zee, heeft als hoofddoel de identificatie van een duurzaam proces voor het beheer van huishoudelijk afval dat bestaat uit niet-verpakkende harde kunststoffen.

Dankzij PLASMARE kan het echter worden teruggewonnen door middel van recycling, waardoor het effect op het milieu wordt verminderd en ecodesign wordt bevorderd.

Ook het hergebruik van secundaire grondstoffen in nieuwe productiecycli zal worden aangemoedigd, waarbij methoden op industriële schaal worden toegepast voor een optimale recycling van afval en de productie van nieuwe producten.

Terugwinning en recycling van plastic uit de oceanen

Twaalf werknemers, 55 vloten en 80 actieve vissers van de ene kant van de oceaan naar de andere: dat zijn de belangrijke cijfers van Ogyre, de Italiaanse start-up die plastic uit de zee terugwint voor recycling.

Dankzij vissers uit Italië, Brazilië en Indonesië wordt plastic afval uit de oceanen teruggewonnen en omgezet in bruikbare kleding en accessoires. Dit initiatief is van grote waarde voor het behoud van de zeeën, een van de belangrijkste bronnen van plasticvervuiling.

Het volstaat te zeggen dat je met twee kilo materiaal een zwempak kunt maken, met één kilo een zak, zoals de oprichters ons vertellen.

De belangrijkste kracht van Ogyre, naast haar grote bijdrage aan duurzaamheid, is vooral haar monitoring. Wanneer de vissers de zee opgaan, sorteren ze het opgeviste plastic afval al en geven het door aan de medewerkers die zorgvuldig toezicht houden op elke activiteit en zorgen voor het hergebruik van het materiaal of de correcte verwijdering ervan.

Alle partnerbedrijven krijgen een vloot en een persoonlijke pagina op de site, waar ze de status van de boten en de ingezamelde kilo’s plastic in real time kunnen volgen. Tot de projectpartners behoren grote namen als Unipol, dat een indrukwekkende 11.000 kilo plastic heeft ingezameld!

Verbetering van de recycleerbaarheid van kunststoffen

Is het mogelijk om kunststoffen te ontwerpen die hun eigenschappen behouden en tegelijkertijd een grotere recycleerbaarheid garanderen? Volgens de Universiteit van Konstanz wel.

Een team van professionals heeft namelijk gewerkt aan een nieuw materiaal dat vergelijkbaar is met hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) en dat uitstekende kwaliteitseigenschappen heeft op mechanisch niveau, wat bijzonder interessant is voor industrieën in deze sector, terwijl het tegelijkertijd milieuvriendelijk is omdat het gemakkelijker kan worden teruggewonnen in het recyclingproces.

De recycleerbaarheid van dit nieuwe type kunststof zal verder worden bestudeerd, maar wij zien nu al mogelijke toepassingen, vooral in de 3D-druk- en verpakkingssector.

Wij zijn benieuwd hoe dit interessante project zich zal ontwikkelen.

Een groot Europees initiatief voor plastic recycling

Het heet REPurpose en is een groot door de EU gefinancierd project, waaraan tien partners uit zeven Europese landen deelnemen, plus een geassocieerde partner uit het VK. Het doel is een keerpunt te zijn in de aanpak van PET-recycling en de circulaire waardeketen van kunststoffen te vergroten.

REPurpose wil de productie ontwikkelen van een prototype van veilige, duurzame en additievenvrije thermoplastische elastomeren door recycling van post-consumentenafval, bestemd voor de productie van goederen, automobieltoepassingen, bouw en constructie.

Dit zal resulteren in nieuwe materialen met intrinsieke eigenschappen van hoge recycleerbaarheid, die gemakkelijker kunnen worden gebruikt om een grote verscheidenheid van producten te maken.  

Deze projecten bewijzen eens te meer dat een echte kringloopeconomie voor kunststoffen mogelijk is.

En veel begint thuis: laten we dat niet vergeten!