Trajecten naar circulariteit van plastic

We weten hoe belangrijk het is om informatie en goede gewoonten over het gebruik en de verwijdering van kunststoffen te delen om de duurzaamheid ervan te vergroten.

Met dit in gedachten heeft het Europees Milieuagentschap de briefing ‘Pathways towards circular plastics in Europe — good practice examples from countries, business and citizens’ uitgebracht.

Dit is een zeer waardevol document, niet alleen omdat het circulair en duurzamer beheer van kunststoffen wil bevorderen, maar ook omdat iedereen erbij betrokken is, van ons consumenten tot de productiebedrijven.

Door “deugdelijke” kunststofbeheercycli in gang te zetten, kunnen niet alleen mogelijke verontreiniging, maar ook de uitstoot van broeikasgassen en de productie van nieuwe materialen worden vermeden of effectief worden verminderd, ten gunste van gerecycleerde producten en verpakkingen.

Het Europees Milieuagentschap stelt dat er een grote verandering nodig is, die “alleen kan worden versneld door bestaande voorbeelden van goede praktijken uit te breiden en verbeteringen aan te brengen in de hele kunststofwaardeketen.” In die zin is de briefing een doeltreffend instrument en een nuttige bijdrage voor iedereen.

Er zijn drie hoofdtrajecten waarop het document is gebaseerd, en voor elk daarvan heeft het Agentschap goede voorbeelden geselecteerd uit heel Europa, van bedrijven, beleidsmakers en burgers.

Laten we ze samen bekijken.

1. Een “slimmer” gebruik en verwijdering van plastic

Verpakkingen en eenmalig gebruik moeten worden teruggedrongen – zoals een recente Europese richtlijn al aangaf – en in plaats daarvan moet de voorkeur worden gegeven aan een “duurzaam ontwerp” van producten, met als doel de duurzaamheid ervan te vergroten en ertoe bij te dragen dat ze opnieuw kunnen worden gebruikt.

Zoals we al vaak hebben gezegd, is de creatie van producten namelijk een cruciale fase, waarin de nadruk moet worden gelegd op bepaalde intrinsieke kenmerken van hun samenstelling, ontwerp en vormgeving, zodat ze gemakkelijker herbruikbaar en recycleerbaar zijn.

2. Meer circulariteit

Het is essentieel om te investeren in systemen die het inzamelen, sorteren en recyclen van alle plastic vergemakkelijken. Dit gebeurt bijvoorbeeld al door verkooppunten en supermarkten die hun klanten eco-compactoren ter beschikking stellen waarmee plastic flessen en andere plastic producten kunnen worden gerecycleerd.

De bijdrage die wij, als consumenten, kunnen leveren is strategisch: niet alleen door huishoudelijk afval correct te verwijderen, maar ook door ervoor te kiezen producten te kopen die gemaakt zijn van gerecycleerde materialen die zelf ook recycleerbaar zijn.

3. De invoering van hernieuwbare materialen

De “circulaire” productie, die, zoals we hebben gezien, een essentiële rol speelt bij de verduurzaming van kunststoffen, terwijl het gebruik van nieuwe kunststoffen wordt beperkt, moet ook worden opgevoerd.

In dit verband moet de nadruk worden gelegd op het behoud van de waarde en het nut van gerecycleerde kunststoffen door middel van steeds efficiëntere terugwinnings-, sorteer- en recyclingsystemen, die ook de waardevolle inspanningen van de burgers voor een correcte gescheiden afvalinzameling vergemakkelijken.

Tot slot wijst het Agentschap erop dat al deze drie belangrijke trajecten samengaan, op een synergetische manier, hoewel toenemende circulariteit momenteel het meest ontwikkeld is, met talrijke voorbeelden van goede praktijken op grote schaal.

De briefing van het Europees Milieuagentschap is een belangrijke stap om de recycling van kunststoffen verder te ontwikkelen en laat zien hoe met zijn allen een groot verschil kan worden gemaakt.

Meer informatie op de officiële website.