Η συλλογή και η διαλογή του πλαστικού

Τον Σεπτέμβριο επιστρέφουμε δριμύτεροι με το Are you R!

Όλοι εμείς οι καταναλωτές καταβάλλουμε καθημερινά προσπάθειες για να πετύχουμε τη σωστή συλλογή των αποβλήτων και να συμβάλλουμε στη δημιουργία ενός καλύτερου περιβάλλοντος.

Αλλά πώς ξεκινάει όμως η διαδικασία ανακύκλωσης του πλαστικού;

Σε αυτό το άρθρο θα σας παρουσιάσουμε τον τρόπο συλλογής και διαλογής των πλαστικών υλικών!

Τα πλαστικά απόβλητα:

1. Συλλέγονται με τη βοήθεια των πολιτών, οι οποίοι, αφού χρησιμοποιήσουν ένα προϊόν και σύμφωνα με τους κανονισμούς του δήμου τους, ρίχνουν τα απόβλητα στους ειδικούς κάδους που προβλέπονται από τον κανονισμό. Να γιατί είναι σημαντικό κάθε νοικοκυριό να δίνει ιδιαίτερη σημασία σε αυτό το πρωταρχικό στάδιο που, αν και φαίνεται να απέχει πολύ από την κατεξοχήν διαδικασία της ανακύκλωσης, συνιστά ένα θεμελιώδες στοιχείο της! Χωρίς τη συμβολή των καταναλωτών η ανακύκλωση είναι αδύνατη J

2. Συμπιέζονται για να διευκολύνεται η μεταφορά τους.
Πράγματι, για να μεταφερθούν εύκολα τα πλαστικά απόβλητα, πρέπει να συμπιέζονται έτσι ώστε να αυξάνεται η ποσότητά τους, διευκολύνοντας και μειώνοντας τη συχνότητα της μεταφοράς.

3. Παραδίδονται στις ειδικές εγκαταστάσεις διαλογής.
Το στάδιο αυτό είναι θεμελιώδους σημασίας. Στις εγκαταστάσεις αυτές, τα πλαστικά απόβλητα διαχωρίζονται βάσει παραμέτρων όπως η σύνθεση, το μέγεθος και το χρώμα.
Πράγματι, τα πλαστικά απόβλητα δεν είναι ενός μόνο τύπου! Όπως εξηγήσαμε σε αυτό το άρθρο, υπάρχουν έξι διαφορετικοί τύποι πλαστικών, καθένας από τους οποίους έχει τα δικά του φυσικά χαρακτηριστικά και προορίζεται για συγκεκριμένη διαδικασία ανακύκλωσης για τη μετατροπή από απλό απόβλητο σε νέα χρήσιμα προϊόντα!

4. Περνούν από διαλογή. Η διαλογή πραγματοποιείται μέσω μηχανικής διαδικασίας, που χρησιμοποιεί μια τεράστια φυγόκεντρο και στη συνέχεια μέσω της χρήσης οπτικών μέσων που διαχωρίζουν τα υλικά ανάλογα με τη σύνθεση και το χρώμα με φυσητήρες αέρα που ομαδοποιούν τα πλαστικά ανά κατηγορία.

5. Συμπιέζονται και αποθηκεύονται σε ομοιογενή δέματα. Αυτό επιτρέπει τη διάθεση κάθε τύπου πλαστικών στη σωστή διαδικασία ανακύκλωσης.

Μετά από αυτά τα θεμελιώδη βήματα συλλογής και διαλογής, τα πλαστικά υλικά είναι πλέον έτοιμα για να περάσουν στο δεύτερο σημαντικό στάδιο της διαδικασίας ανακύκλωσης σε εξειδικευμένες εγκαταστάσεις. Εδώ είναι που συντελείται “η μαγεία της ανακύκλωσης”: ένα απόβλητο αποκτά νέα ζωή χάρη στην τεχνολογία, τη δημιουργικότητα και τις προσπάθειες όλων μας.

Μείνετε στο Are you R: στο επόμενο άρθρο θα σας εξηγήσουμε όλα όσα συμβαίνουν στα εργοστάσια ανακύκλωσης των πλαστικών!