Inzameling en sortering van plastic

Hoe begint het kunststofrecyclingproces? Ontdek alles over de inzameling en sortering van kunststoffen!

September – het is weer tijd om te leren met Are you R!

Wij allen als consumenten doen elke dag ons best om afval op een correcte manier te verzamelen. Wij dragen ertoe bij dat het milieu een betere plek wordt.

Maar hoe begint het kunststofrecyclingproces? In dit artikel zullen we het hebben over het verzamelen en sorteren van kunststoffen!

Plastic afval wordt:

1. Ingezameld. De burgers gooien gebruikte producten (het afval) in specifieke vuilcontainers die onder de gemeenteverordening vallen.

Daarom is het belangrijk dat we een bijzondere aandacht besteden aan deze allereerste fase. Hoewel het lijkt dat deze fase niet te maken heeft met het echte recyclageproces, is daar een essentieel onderdeel van! Niets zou mogelijk zijn zonder jullie bijdrage als consumenten 🙂

2. Geperst om het vervoer te vergemakkelijken. Plastic afval wordt namelijk geperst, zodat het gemakkelijk vervoerd kan worden. Op die manier kan de hoeveelheid worden verhoogd en de frequentie van het vervoer zelf wordt vergemakkelijkt en geoptimaliseerd.

3. Geleverd aan geschikte sorteringinstallaties. Dit is een cruciale stap. In recyclinginstallaties wordt plastic afval volgens parameters gesorteerd, zoals samenstelling, grootte en kleur.

Namelijk bestaat er niet alleen één soort kunststoffen! Zoals we in dit artikel uitlegden, bestaan er zes verschillende soorten kunststof. Elk van deze kunststoffen heeft zijn eigen fysieke kenmerken en gaat langs een specifiek recyclageproces. Daardoor zal plastic afval tot nieuwe nuttige producten worden omgetoverd!

4. Gesorteerd. De sortering wordt door een mechanisch procédé uitgevoerd, waarbij een enorme centrifuge wordt gebruikt. Daarna worden optische lezers gebruikt om materialen te scheiden naar samenstelling en kleur met echte luchtstromen die kunststoffen groeperen per soort.

5. Gecomprimeerd en opgeslagen in homogene verpakkingen. Hierdoor gaat elk soort plastic langs het correcte recyclageproces. Na deze cruciale stappen van inzameling en sortering zijn kunststoffen klaar om door naar de tweede belangrijke stap van het recyclageproces te gaan. Deze fase wordt in gespecialiseerde installaties uitgevoerd.

Hier wordt dus de ‘recycling magie’ gecreëerd: het afval krijgt nieuw leven dankzij technologieën, creativiteit en de bijdrage van ons allemaal.

Blijf bij Are you R: in het volgende artikel zullen we vertellen wat er gebeurt in plastic-sorteringinstallaties!