rPET – alles over gerecycleerd PET

Naar schatting worden er jaarlijks wereldwijd meer dan 500 miljard plastic flessen vervaardigd.  

Het is een enorme hoeveelheid die ons verplicht om na te denken over productie, beheer, verwijdering en vooral over recycling van kunststoffen.

PET – polyethyleentereftalaat uit de polymeerfamilie – is het meest gebruikte type plastic voor de productie van drank- en wasmiddelflessen.

Door zijn recycling is het mogelijk om een materiaal genaamd rPET (van de term recycled PET) te verkrijgen, dat momenteel in verschillende sectoren wordt gebruikt om een grote hoeveelheid producten te vervaardigen.

Lees meer over het verhaal, het gebruik en de voordelen van gerecycleerd PET in ons artikel!

PET-recycling is essentieel voor milieuduurzaamheid

Licht en resistent, werd PET gepatenteerd in 1941, toen het vooral werd gebruikt om textiel te vervaardigen. In de jaren 70 werd ook de verpakkingsproductie opgestart. Het boekte snel een opmerkelijk succes dankzij PET-kenmerken zoals lichtheid, veelzijdigheid en doorzichtigheid. Het is een succes dat – helaas – werd omgevormd tot een potentiële bron van vervuiling door onbeleefdheid en gebrek aan respect voor het milieu.

Tegenwoordig kunnen we – gelukkig – deze negatieve trend stoppen dankzij de inspanningen van veel consumenten om afval op de juiste manier weg te gooien, en de inspanningen van veel bedrijven die besloten te investeren in gerecycleerde materialen, zonder de steeds beter presterende recyclingtechnologieën te vergeten.

PET wordt inderdaad beschouwd als een waardevol soort polymeer, omdat het tot 100% recyclebaar is en meermaals kan worden gerecycleerd. rPET wordt in verschillende sectoren gebruikt – niet alleen voor de productie van flessen en verpakkingen, maar ook voor kleding van gerecycleerd polyester.

Zelfs na recycling behoudt PET belangrijke eigenschappen die het tot een van de meest gebruikte materialen hebben gemaakt, zoals grote flexibiliteit, waterdichtheid, hoge gebruiks- en temperatuurbestendigheid. Zonder te vergeten dat het nogmaals kan worden gerecycled, wat bijdraagt aan een aanzienlijke vermindering van het aantal nieuwe plastic verpakkingen in het milieu.

rPET – belangrijkste voordelen

  • Lagere impact op het milieu PET-recycling produceert namelijk 75% minder CO2-uitstoot en vereist minder energie in vergelijking met de productie van nieuw materiaal. Het recyclen van 1k PET komt overeen met het verminderen van de CO2-uitstoot met 3kg. (bron: The New Plastics Economy Global Commitment 2019 Progress Report).
  • Minder afval op stortplaatsen De gescheiden inzameling van PET en daaruit voortvloeiende recycling dragen bij aan het verminderen van plastic afval op stortplaatsen.
  • Vermindering van schadelijke emissies Een kleinere hoeveelheid afval op stortplaatsen betekent ook een aanzienlijk kleinere hoeveelheid emissies uit verbrandingsinstallaties.
  • Minder oliewinning PET-recycling vereist geen nieuwe oliewinning voor de productie ervan.
  • Boost voor de circulaire economie Het terugwinnen van zo’n veelvoorkomend materiaal en de kans om het tot 100% te recyclen, betekent ook het stimuleren van de circulaire economie – in het voordeel van consumenten en producerende bedrijven.
  • Duurzamere mode Een grotere hoeveelheid gerecycleerde materialen draagt bij aan het verduurzamen van de mode-industrie – die een van de meest vervuilende ter wereld is – dankzij een kleinere hoeveelheid olie die wordt gebruikt om nieuwe kleding te maken.

Hoe werkt PET-recycling?

Gerecycleerd PET wordt verkregen door een mechanisch proces dat plaatsvindt nadat het plastic afval na consumptie op de juiste manier is ingezameld en geselecteerd. Het zo verkregen rPET-materiaal wordt dus gebruikt om verpakkingen te maken van gerecycleerd plastic in de voedingsindustrie of garen voor kledingproductie.

Er zijn al veel bedrijven die voor gerecycled PET hebben gekozen om hoogwaardige artikelen te maken en tegelijkertijd het milieu te beschermen – zoals we je hier vertelden.

Onthoud dat, als het om de voedingsindustrie gaat, het noodzakelijk is om hoge veiligheidsnormen te handhaven, volgens de Europese wetgeving, die specifiek handelt over het gebruik van gerecycleerd plastic in verpakkingen die in direct contact komen met voedsel (CE 282/2008). Daarom is het essentieel dat alle materialen uitsluitend afkomstig zijn van gecertificeerde recyclingprocessen.

Dit alles doet ons begrijpen dat PET-recycling een belangrijke stap is voor het milieu en de circulaire economie.

Essentiële acties zoals het correct gebruiken en weggooien van kunststoffen, de inzameling en de daaruit voortvloeiende recycling daarvan kunnen echt een verschil maken. Deze acties zetten ze om in waardevolle hulpbronnen en bijdragen aan de implementatie van een deugdzaam recyclingbeheer.