Filtratie bij plastic afval recycling

Plastic recycling gaat gewoon verder! Vorige keer legden we uit hoe het extrusieproces werkt. Dat proces is cruciaal om te kunnen overgaan naar de fase waarover we het vandaag zullen hebben: het filtratieproces.

Filtratie is een essentiële stap, want het betreft rechtstreeks de uiteindelijke kwaliteit van het gerecyclede plastic, zodat het effectief kan worden hergebruikt om er nieuwe producten van te maken.

Eigenlijk kunnen kunststoffen een klein percentage aan vreemde verontreiniging bevatten. Dit percentage doet afbreuk aan de kwaliteit van het resulterende materiaal en veroorzaakt problemen tijdens de recycling. Daarom moeten al deze ‘vreemde’ stoffen worden verwijderd met een specifieke filtratietechnologie.

Waarmee wordt plastic verontreinigd?

Plastic wordt bijvoorbeeld verontreinigd met papier (etiketten) – namelijk een heel gewone, vreemde stof, maar ook wel met aluminium, hout, rubber en niet-gesmolten plastic.

Nadat gerecycled plastic is gesmolten in een extrusiemachine, moet het worden gefiltreerd. Daardoor kan het opnieuw worden gebruikt. De hoofdfunctie van deze speciale technologie die in ons vorig artikel werd uitgelegd, is het smelten van kunststoffen die eerder tot vlokken werden vermalen door het maalproces.

Nadat kunststoffen met een extruder zijn gesmolten, vindt de zogenaamde filtratie plaats: plastic wordt met behulp van een specifieke machine gefiltreerd. Daarmee verwijder je alles wat niet past bij het specifieke, behandelde materiaal. Alleen zo kunnen we ervoor zorgen dat een zo homogeen mogelijk en contaminatievrij resultaat kan worden verkregen!

Wist je dat…

je de recyclingfase al vanuit je thuis gemakkelijker kunt maken? Dat is het! Je hoeft alleen maar opletten op de manier waarop je je afval weggooit. Bijvoorbeeld kun je de verschillende stoffen zoals plastic, papier en aluminium van elkaar losmaken voordat je ze in de gemeenteverordening* voorziene container of containers weggooit. Op die manier wordt zowel de sorteringfase als het daaropvolgende filtratieproces sneller. Dat is een belangrijke bijdrage en geeft ons als consumenten de kans om te zien hoe onze inspanningen (d. w. z. een correcte gescheiden inzameling) worden beloond met een recycling van hoge kwaliteit – voor ons eigen bestwil en uit respect voor het milieu.

Recycling magie is nog niet voorbij! Volg ons en ontdek wat er gebeurt nadat kunststoffen zijn gefiltreerd!

Voor meer informatie over de correcte gescheiden inzameling kun je contact opnemen met je gemeente.